My main profile is immigration law in a broader sense too. In addition, my clients can consult with me in matters specific to the areas of company law, real estate law, family law and succession law, as well in the preparation of various types of contracts. My professional activities also include prior consultation, legal advice, permanent assignment, legal representation in litigation and non-contentious proceedings, both in domestic and international affairs.

Contract Law

 • drafting and countersigning contracts and agreements subject to civil law (e.g., agency contracts, work contracts, usage or security type contracts)

 • contract review, consultation in the contract preparation phase

 • advice on the invalidity or unenforceability of the contract

 • cases related to breach of contract, non-contractual damage, unjust enrichment

 • enforcement of claims

 • legal representation in civil litigation and non-contentious proceedings

Company Law

I undertake to keep records of the changes arising in the operation of companies. I will report those changes to the court of registration from the time of their establishment. Most of my clients are companies with international ownership structure. Therefore, I can undertake international company law administration too.

 • establishment of business companies (general partnerships, limited partnerships, LLCs or LTDs, joint stock companies)

 • screening of existing contracts and company documents (due diligence)

 • preparation and submission of documents concerning company changes; registration of company modifications

 • drafting of business share transfer documents and confidentiality agreements

 • administration related to the transformation of companies (change of company form, merger, division)

 • representation in judicial review proceedings

 • conducting winding-up, dissolution and liquidation proceedings

Real Estate Law

Tevékenységi körömhöz tartozik az ingatlan átruházással kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése. Az ingatlanjog területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtom ügyfeleimnek.

 • adásvételi-, ajándékozási-, csere-, tartási-, életjáradéki szerződések készítése, haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése

 • termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvételének, cseréjének lebonyolítása

 • vételi jog bejegyzésével, visszavásárlási jog kikötésével kapcsolatos ügyletek

 • iroda-, üzlet- és raktárhelyiségek, éttermek, szállodák, ipari ingatlanok bérbeadásával, bérbevételével kapcsolatos jogi tanácsadás nyújtása, szerződések készítése

 • közös tulajdon létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkészítése, peres eljárásban történő képviselet

 • használati megállapodások, opciós szerződések készítése, képviselet telekalakítással, telekmegosztással kapcsolatos eljárásokban

 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban

 • társasházak alapítása, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi szabályzat, házirend készítése, módosítása

 • földhivatal és egyéb hatóságok előtti képviselet

Family Law

A családjog területén ügyvédi tanácsadást és okiratszerkesztést, peres képviseletet vállalok az alábbi témakörökben.

 • házasság felbontása, keresetlevél megszerkesztése, egyezség megkötésében történő közreműködés

 • házastársi közös vagyon megosztása, házassági vagyonjogi szerződés készítése

 • házastársi közös- és külön vagyonnal kapcsolatos tájékoztatás

 • élettársi vagyonközösségre vonatkozó kérdések, élettársi vagyonjogi szerződése készítése

 • szülői felügyelettel, gyermekelhelyezéssel, gyermek külföldre vitelével kapcsolatos ügyek

 • apaság megállapítása, apaság vélelmének megdöntése

 • gyermektartásdíjjal, házastársi tartással, lakáshasználattal kapcsolatos jogviták kezelése

Succession Law

Ügyfeleimet teljeskörűen képviselem a hagyatéki eljárásban, illetve hagyatéki perben, valamint segítségnyújtást vállalok nemzetközi vonatkozású ügyekben.

 • végrendelet, öröklési szerződés és halál esetére szóló ajándékozási szerződés szerkesztése

 • lemondás az öröklésről, a hagyaték visszautasítása

 • mediáció öröklési jogi vitákban, kitagadás és érdemtelenség

 • tartási és életjáradéki szerződések készítése

 • végintézkedés hiányában bekövetkező törvényes örökléssel kapcsolatos tanácsadás, osztályos egyezség előkészítése

 • kötelesrésszel  kapcsolatos tanácsadás

Social organizations

A megváltozott jogi környezet a civil- és nonprofit szervezetektől szigorú formai és tárgyi feltételeknek való megfelelést követel. Irodám különösen az alapítványok és az egyesületek létesítésében, változásbejegyzésében, közhasznúvá tételében, végelszámolásában, valamint a kapcsolódó okiratok szerkesztésében nyújt segítséget.

Real Objectives

THE MOST EFFECTIVE LEGAL SOLUTIONS

I consider important to communicate my clients with proper legal instruments and options in a simple, clear and understandable manner.
RELIABILITY 100%
PRECISE CASE MANAGEMENT 100%
PERSONAL ATTENTION 100%
DISCRETION 100%
CONTACTS

ARE YOU SEEKING LEGAL ASSISTANCE?

Booking for personal meetings will be done at a pre-arranged time, which you can request by phone or e-mail, or you can also make an appointment on the online interface. During the coronavirus epidemic, legal consultation will take place on Skype.

Book an appointment

  I have read and accept the Privacy Policy Budapest Bar Association.*

  Contacts

  • +36 30 269 0708

  • office@drpl.hu

  • 1036 Budapest, Bécsi út 52-54. 2. em. 4.

  • Pécsváradi Luca Anna